Takár György
Tűz és munkavédelem
kockázatelemzés | kockázatértékelés

A K T U A L I T Á S O K,  H Í R E K


tuzmunka.hu - tűz és munkavédelmi rendeletek

 

 

Friss információk, szabályzatok:

A legfrissebbek az alábbi menü pont alatt:     H í r e k  »     

 

 


•  A K T U A L I T Á S O K  •


» 2013
Jogszabályváltozás!

Megjelent a munkavédelmi bírságról szóló új 273/2011(XII.20) kormányrendelet!
Rendelet 259/2011/XII/7 tűzvédelmi birságról:    formátumban letölthető

Rövid információ a rendeletből:

4.§  A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

•  súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minősít, továbbá amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél a nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció;

6.§  (1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során
a) 2-4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szörösére;
b) 5-7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;
c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

•  munkavédelmi norma: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11.§ és 12.§-ában meghatározott munkavédelemre vonatkozó szabályok. (pl. kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás, időszakos orvosi vizsgálatok rendjének szabályozásának hiánya)

Megjelent a tűzvédelmi bírságról szóló új 259/2011 (XII.7.) kormányrendelet!

A rendelet itt olvasható és letölthető:
273/2011/Korm rendelet Mv bírság:   formátumban

Fontos kivonat a rendeletből:

Tűzvédelmi szabálytalanság:

•  Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő  | a bírság mértéke: 100 000ft - 1 000 000ft
•  Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított  | a bírság mértéke: 30 000ft/kijárat - 45 000ft/kijárat
•  Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése  | a bírság mértéke: 60 000ft/közlekedő - 100 000ft/közlekedő
•  Tűzoltó készülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
- készenlétben tartás hiánya vagy karbantartás hiánya  | a bírság mértéke: készenlétben tartás hiánya: 50.000ft/készülék - karbantartás hiánya: 30.000ft/készülék
•  Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása  | a bírság mértéke: 100 000ft/fő
•  Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló; belépése óta több mint 15 nap eltelt  | a bírság mértéke: 100 000ft/fő
•  Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes ("A"), a tűz- és robbanásveszélyes ("B"), valamint a tűzveszélyes ("C") tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről  | a bírság mértéke:100 000ft - 500 000ft
•  Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el  | a bírság mértéke:60 000ft/fő - 250 000ft/fő
•  A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya  | a bírság mértéke: 100 000ft/rendszer - 1 000 000ft/rendszer
•  Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén  | a bírság mértéke: 20 000ft - 60 000ft


A tűzvédelmi bírságokról    táblázatos formátumban bővebben.


» 2011

A sajnálatos West Balkán szórakozóhelyen történt diszkótragédiát követően rövid időn belül megjelent, és 2011. március 31.-től hatályos a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését előíró 30/1996 (XII.6.) BM rendelet módosítása, a 10/2011(III.28.) ÖTM rendelet.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet.

További módosítás, hogy bővült a kör, és mostantól kezdve "művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre" egyaránt Tűzriadó Tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a létesítmény helyszínrajzát, azon fel kell tüntetni:

- tűzvédelmi eszközök, közművek (villany, gáz) központi elzárók helyét, továbbá a vízszerzési helyeket
- kiúrítési útvonalakat
- helyiségek megengedett maximális befogadóképességét

A Tűzoltóság várhatóan szigorítani fogja a fenti létesítmények ellenőrzését, a rendeletben meghatározott dokumentációk hiánya esetén bírságot, rosszabb esetben a létesítményekben folyó tevékenység felfüggesztését rendelheti el.

30/1996 (XII.6.) BM rendelet  formátumban letölthető

10/2011(III.28.) ÖTM rendelet  formátumban letölthető

 


Munkavédelem - Tűzvédelem


A munka és tűzvédelem bonyolult és összetett szakmai kategória, munkaadói kötelezettség, egyetemleges felelősség a munkavállalóval az utasítások, előírások betartása érdekében.

Amennyiben az érvényben lévő jogszabályok ( erre vonatkozó tájékoztatás a munkavédelem illetve tűzvédelem oldalon található ) munka- és tűzvédelmi szakember kötelező közreműködését írják elő az Önök számára, megfelelő szerződési konstrukcióval tudom vállalni ilyen irányú folyamatos szolgáltatás teljesítését is.

Tevékenységemet saját vállalkozásom keretében végzem, eseti vagy folyamatos megbízások alapján.


Amennyiben ajánlati árra tart igényt, az alábbi linken elérhető dokumentumot töltse le és kitöltve az adatokat e-mailben küldje el a részemre, 24 órán belül az árajánlatot megküldöm.


Kitöltésre váró dokumentum letölthető    formátumban és    formátumban


Elérhetőségeimet megtalálja a   "Munkavédelem"  vagy a  "Tűzvédelem"  menü pontok alattt.

 

 

T Ű Z M U N K A
takar.gyorgy@invitel.hu

 

[  -menü-  ]